logotyp

Slideshow

Profil

Mgr. Filip Macháček

Absolvent právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Před založením vlastní advokátní praxe působil v přední pražské advokátní kanceláři Vácha a Kolář. Advokátní zkoušky vykonal s vyznamenáním. Jako samostatný advokát působí od 1.1.2003. V seznamu České advokátní komory je zapsán pod evidenčním číslem 09690. Advokátní kancelář Mgr. Filipa Macháčka se snaží poskytovat široké spektrum právních služeb jak podnikatelským subjektům ve věcech vyplývajících z podnikatelské činnosti, tak občanům při všedních i méně běžných životních situacích. Samozřejmostí je aktivní spolupráce se soukromými exekutory, soudními znalci, notáři, realitními kancelářemi apod. Při své činnosti advokátní kancelář spolupracuje i s jinými advokáty
na celém území České republiky.

Mgr. Filip Macháček

Právní zaměření

Zastupování v řízeních

AK zastupuje klienty v civilních řízeních před soudy při uplatňování nároků klientů a při obraně před nároky proti klientům uplatněných; v trestních řízeních jako obhájce či zmocněnec poškozeného a rovněž tak i v řízení před správními orgány.

Vymáhání a správa pohledávek

V rámci této oblasti nabízí AK kompletní správu pohledávky klienta až do jejího vyřešení. Samozřejmou je úzká spolupráce se soukromým exekutorem či notářem při právním zajištění pohledávek klientů (svolení k vykonatelnosti) resp. jejich exekuce.

Korporátní právo

Advokátní kancelář poskytuje všeobecné obchodně právní poradenství, v rámci kterého zakládá obchodní korporace, upravuje právní poměrů společností, jejich společníků, připravuje a zajišťuje průběh valných hromad apod.

Pracovní právo

V oblasti pracovního práva poskytuje advokátní kancelář právní audit zaměřený na pracovněprávní otázky v širším slova smyslu včetně otázek mzdových, analýzu, revize a přípravu kompletní pracovněprávní dokumentace.

Občanské právo

Komplexní příprava smluvních dokumentů (prodej, darování apod.) a dohod narovnávající sporné vztahy, a to vždy se snahou najít nejoptimálnější řešení pro klienta a současně mu zabezpečit co největší právní jistoty.

Trestní právo

V oblasti trestního práva nabízí AK komplexní obhajobu klienta. V rámci zastoupení v trestních kauzách advokátní kancelář akcentuje účinné řešení konfliktů spojených s trestnou činností, včetně využití možností odklonů vedoucích k absenci záznamu v rejstříku trestů.

Kde nás najdete?

Advokátní kancelář Mgr. Filipa Macháčka se charakterizuje jakožto tzv. „Boutique Law Firm“, tudíž nabízí vysoce odborné a kvalitní služby ve vybraných právních oborech a klade důraz na individuální přístup ke svým klientům. Naleznete ji v příjemném prostředí v centru Prahy nedaleko Justičního areálu na Míčankách.

Kontakt

kontaktlist

Macháček, advokátní kancelář s.r.o.
sídlo: Ruská 42, 101 00 Praha 10
C 286635 vedená u MS v Praze
Mgr. Filip Macháček, advokát
(vedený u ČAK pod č.9690)
IČ: 066 66 655, DIČ: CZ 066 66 655
tel: +420 724 244 210
ID schránky: hhmxp3x

2014 © ak Macháček