advokátní kancelář

Nevzdávám se,
kde jiní rezignují

Advokátní kancelář Mgr. Filipa Macháčka se charakterizuje jakožto tzv. „Boutique Law Firm“, tudíž nabízí vysoce odborné a kvalitní služby ve vybraných právních oborech a klade důraz na individuální přístup ke svým klientům. Klienti kanceláře jsou vždy a výlučně zastupování přímo Mgr. Filipem Macháčkem. Kancelář naleznete v příjemném prostředí v centru Prahy nedaleko Justičního areálu Na Míčánkách.

Kontaktujte mě

AKM

Mgr. Filip Macháček

Absolvent právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Advokátní zkoušky vykonal s vyznamenáním. V seznamu České advokátní komory je zapsán pod evidenčním číslem 09690. Jako samostatný advokát působí od 1.1.2003. Zaměřuje se především na spornou agendu a zastupování klientů v civilním i trestním řízení, včetně zastupování v řízeních u Nejvyššího soudu a Ústavního soudu. Má bohaté zkušenosti v oblasti práv duševního vlastnictví a s přípravou největších hudebních eventů v ČR.

AKM

Právní zaměření

Zastupování v řízeních

Zastupování v řízeních

AK zastupuje klienty v civilních řízeních před soudy při uplatňování nároků klientů a při obraně před nároky proti klientům uplatněných; v trestních řízeních jako obhájce či zmocněnec poškozeného a rovněž tak i v řízení před správními orgány.

Korporátní právo

Korporátní právo

Advokátní kancelář poskytuje všeobecné obchodně právní poradenství, v rámci kterého zakládá obchodní korporace, upravuje právní poměrů společností, jejich společníků, připravuje a zajišťuje průběh valných hromad apod.

Pracovní právo

Pracovní právo

V oblasti pracovního práva poskytuje advokátní kancelář právní audit zaměřený na pracovněprávní otázky v širším slova smyslu včetně otázek mzdových, analýzu, revize a přípravu kompletní pracovněprávní dokumentace.

Občanské právo

Občanské právo

Komplexní příprava smluvních dokumentů především v oblasti převodů nemovitostí a dohod narovnávající sporné vztahy, a to vždy se snahou najít nejoptimálnější řešení pro klienta a současně mu zabezpečit co největší právní jistoty.

Trestní právo

Trestní právo

V oblasti trestního práva nabízí AK komplexní obhajobu klienta. V rámci zastoupení v trestních kauzách advokátní kancelář akcentuje účinné řešení konfliktů spojených s trestnou činností, včetně využití možností odklonů vedoucích k absenci záznamu v rejstříku trestů.

Autorské právo

Autorské právo

AK nabízí špičkové právní poradenství pro kulturní, kreativní a technologické průmysly. Mgr. Filip Macháček se řadu let podílí na přípravě největších hudebních eventů ČR a má bohaté zkušenosti s autorskoprávní ochranou nároků autorů i výkonných umělců.

Právo informačních a komunikačních technologií

Právo informačních a komunikačních technologií

AK pro vás připraví návrhy, připomínkování a projednání veškerých smluv v oblasti informačních komunikačních technologií (software, hardware, služby). Právně ošetříme vývoj a implementaci ICT systémů a technologií, nákup informačních celků, záruky a reklamace.

Právní zaměření

Kde AK Najdete

Macháček, advokátní kancelář s.r.o.
Ruská 614/42, 101 00 Praha 10

IČ: 066 66 655, DIČ: CZ 066 66 655

+420 724 244 210
ID schránky: hhmxp3x

Zapsán u Městského soudu v Praze,
oddíl C 286635, ze dne 1. ledna 2018.

Sídlo AK Macháček

Kontaktujte mě